Mezinárodní projekty

Škola se zapojuje do řady mezinárodních projektů. Díky tomu má celou řadu mezinárodních partnerů, kteří s námi rádi spolupracují. Mezi ty nejdůležitější patří v poslední době waldorfská škola v Helsinkách a v Gentu. Základem jsou projekty výměny studentů, ale kromě toho se škola zapojuje i do projektů s více partnery, které mají za cíl zlepšit metody vzdělávání.

Projekty více partnerů

Erasmus+ Lotyšsko 2023 – 2024

Upper school – a place for self-development

Cílem tohoto projektu partnerů z pěti zemí, kromě Česka jde o Lotyšsko, Finsko, Dánsko a Německo, je vytvořit síť spolupracujících učitelů, kteří budou vytvářet metody umožňující studentům vlastní vývoj v rámci vyučování. Součástí projektu jsou i názory studentů na výuku.

Výměnné pobyty studentů

Hlavním cílem těchto projektů je, aby studenti školy získali zkušenosti se samostatným pobytem v zahraničí, který jim může pomoci překonat bariéry ve vstupu do světa. Proto také jsou samostatně ubytováváni v rodinách. Zažijí také intenzivní mezinárodní práci na společném díle.

Erasmus+ Finsko 2020 – 2023

Forgotten soul of the city

oživování zapomenutých míst v obou městech prostřednictvím hudby pohybu a výtvarného vyjádření.

Erasmus+ Belgie 2019 – 2022

European sustainable life – house and garden

společná stavba udržitelného malého domu od plánů až k realizaci.

Erasmus+ Finsko 2018 – 2020

European cultural environment – different colours, similar pattern orgotten soul of the city

hledání rozdílů a společných prvků mezi oběma kulturami v oblasti architektury, hudby a dramatu.