Erasmus+ spolupráce pěti zemí 2023 – 2024

Projekt Erasmus+ „Upper school – a place for self-development

International multilateral project – school year 2023-24

Ostrava 9.-12. 11. 2023 Adazi 25.-28. 4. 2024

No.: 2022-2-LV01-KA210-SCH-000101083

Ve dnech 9. – 12. 11. 2023 byl v Ostravě zahájen mezinárodní projekt Upper school – a place of self development. Konečným cílem projektu je propojit především waldorfské středoškolské učitele a objevovat a sdílet efektivní metody učení.

Jak můžeme v mladých lidech otevřít jejich potenciál?

Výzvou pro waldorfské vzdělávání dospívajících je adekvátně oslovovat vývojové potřeby mladých lidí v rychle se měnícím prostředí. Jedná se o první plně digitalizovanou generaci a evropský svět je méně bezpečný než před půl stoletím.

Tento projekt chce prozkoumat, jaké důsledky to má pro naši pedagogickou praxi.

Uvědomujeme si, že každá země má svou vlastní vzdělávací kulturu a strukturu, a proto se chceme zaměřit na to, co máme společné. Projekt nabízí určité vstupy, ale usnadní i diskusi, výměnu a nástroje pro výzkum v rámci našich vlastních škol.

Nezbytnou součástí tohoto procesu je také hlas studentů.

Zde je jejich vzkaz.

Organizace projektu:

2 osobní setkání partnerů (Ostrava – Česko, Adaži  – Lotyšsko), 5 setkání online

Partneři: Adazi Free Waldorf School Latvia, ECSWE, ELEWA, Snellman University College (Finland) a  Association of Steiner Schools in Denmark

Online výstupy

Zde je úvodní přednáška prof. Martyna Rawsona v Ostravě 9. 11. 2023.

Zde je jeho vystoupení na prvním online meetingu 15. 11. 2023. Co je pedagogika dospívajících v současné době?

Jaká je současná situace a co v ní můžeme dělat.

Ve většině středoškolského vzdělávání je kladen důraz na přípravu na zkoušky, a proto se výuka zaměřuje na testovatelné, intelektuální znalosti. Některé školské systémy standardizují požadované výsledky a ponechávají tak jen málo prostoru pro nové přístupy, které by zapojily celého člověka. Vzhledem ke skutečným potřebám společnosti v dnešní době nejistoty, klimatických změn a digitalizace světa práce nelze úspěch školy měřit pouze tradičními znalostními dovednostmi. Všichni mladí lidé potřebují rozvíjet dispozice k odolnosti, psychosociálnímu well-beingu a smysl pro soudržnost. Dále pak návyky mysli k flexibilitě, kreativitě, reflexi, schopnost vytvářet koherentní identitu a praktické životní dovednosti.

Abychom toho dosáhli je také třeba naslouchat studentům.