O Waldorfském sdružení rodičů

Waldorfské sdružení Ostrava je zapsaný spolek rodičů, který vznikl v květnu 2010 při Základní škole waldorfské v Ostravě a založili jej rodiče žáků této školy ve spolupráci s učiteli a vedením školy. Spolupráce byla rozšířena i na SOŠ waldorfskou (Lyceum) a waldorfské třídy mateřské školy MŠ Větrná, která vznikla při MŠ Dětská na ulici Větrná v těsné blízkosti základní školy. Veškeré aktivity  probíhají v úzké spolupráci s rodiči a učiteli. Sdružení je neziskovou organizací, příjmy tvoří příspěvky rodičů žáků a dary. Tyto finanční prostředky napomáhají  realizovat činnosti dané stanovami.

Jak funguje Waldorfské sdružení rodičů

 • Rodiče dětí Waldorfské základní školy a střední školy Ostrava – Poruba, Ľudovíta Štúra 1085/8, Ostrava – Poruba, 708 00 a waldorfských tříd MŠ Větrná, Ostrava – Poruba jsou členy Waldorfského sdružení rodičů.
 • Členové Waldorfského sdružení Ostrava, z.s. zasílají každý rok členské příspěvky, které jsou povinné a slouží pro nákup materiálu a pomůcek do waldorfských tříd, zajištění kontinuálního speciálního vzdělávání pedagogů, organizaci aktivit souvisejících se školní a mimoškolní činností žáků a pedagogů a rozvoj komplexního waldorfského vzdělávání v Ostravě.
 • Rodiče každé ze tříd si na začátku školního roku volí 1 – 2 zástupce, kteří jsou poté spojkou mezi učiteli, rodiči a Waldorfským sdružením Ostrava, z.s. Účastní se pravidelných schůzek, jsou komunikačním mostem a předávají podněty od rodičů.
 • Na schůzkách Waldorfského sdružení jsou přítomni zástupci tříd a předseda/předsedkyně. Na schůzky mohou být také zváni učitelé a vedení základní školy, střední školy a mateřské školy Větrná.
 • Zástupci rodičů se stávají členy výboru, což je nejvyšší orgán Waldorfského sdružení Ostrava, z.s., počet členů výboru tak odpovídá počtu waldorfských tříd. Výbor volí či odvolává předsedu sdružení.
 • Výbor a předseda vykonávají svou činnost dobrovolně a bez nároku na honorář.

Přihláška do Waldorfského sdružení Ostrava, z.s.

Otevřete si online přihlášku, stáhněte si ji do počítače a vyplňte. Pokud máte elektronický podpis, můžete přihlášku jedním klikem odeslat. Mělo by se otevřít okno Vaší e-mailové schránky, pokud ne, zašlete na jsme@waldorfostrava.cz. V jiném případě přihlášku vytiskněte, podepište a pošlete po svém dítěti do školy či osobně přineste třídnímu učiteli. Pozor, přihlášku je nutné otevřít v počítači přes Acrobat Reader, ne otevřít v počítači. Jinak nebude vyplňování fungovat.

Tištěné verze přihlášek k ručnímu vyplnění jsou k dispozici u třídních učitelů.

Hlavní cíle Waldorfského sdružení

 • podpora vzniku a prosperity waldorfských mateřských, základních a středních škol v Ostravě a okolí, zabezpečení jejich fungování,
 • spolupráce s Waldorfskou základní školou a střední školou Ostrava – Poruba, příspěvková organizace se sídlem Ľudovíta Štúra 1085/8, Ostrava – Poruba, 708 00 (dále jen „Škola“) a její podpora,
 • spolupráce s ostatními existujícími školami waldorfského typu všech stupňů v ČR i zahraničí a jejich podpora v oblasti výchovné, vzdělávací, materiální a organizační,
 • spolupráce s dalšími školami a jinými subjekty s alternativními nebo jinými pozitivními a podnětnými prvky ve výuce, výchově a životním stylu,
 • podpora a zajištění vzdělávání a osvěty rodičů, pedagogů a veřejnosti v oblasti antroposofie a waldorfské pedagogiky, propagace myšlenek waldorfské pedagogiky formou kurzů, seminářů, přednášek, exkurzí, stáží, výstav, koncertů, výletů, letních táborů pro rodiče, děti a pedagogy, publikační a ediční činnosti, burz, trhů a dalších souvisejících činností.

Stanovy Waldorfského sdružení Ostrava, z. s.

Výroční zpráva 2019 – 2022

Co všechno se dělo na Waldorfu v uplynulých 3 letech? Prolistujte si výroční zprávu.

Zápis z Valné hromady a Pléna rodičů a učitelů z 16. 3. 2023

Prezentace z Pléna rodičů a učitelů 16. 3. 2023 s tématy k řešení

Informace z Waldorfského setkání rodičů a zástupců kampusu z 5. 1. 2023

Informace z Waldorfského setkání rodičů a zástupců kampusu z 9. 11. 2022

Termíny Waldorfských setkání rodičů a zástupců kampusu

úterý 23. 1. 2024, 16:30 – 18:00 – volba nového předsedy/předsedkyně Waldorfského sdružení a diskuze o dalším směřování WSO