O Waldorfském sdružení rodičů

Waldorfské sdružení Ostrava je spolek rodičů, který vznikl v květnu 2010 při Základní škole waldorfské v Ostravě a založili jej rodiče žáků této školy ve spolupráci s učiteli a vedením školy. Spolupráce byla rozšířena i na SOŠ waldorfskou (Lyceum) a waldorfské třídy mateřské školy, která vznikla při MŠ Dětská na ulici Větrná v těsné blízkosti základní školy. Veškeré aktivity  probíhají v úzké spolupráci s rodiči a učiteli. Sdružení je neziskovou organizací, příjmy tvoří příspěvky rodičů žáků a dary. Tyto finanční prostředky napomáhají  realizovat činnosti dané stanovami.

Zápis z Valné hromady a Pléna rodičů a učitelů z 16. 3. 2023

Prezentace z Pléna rodičů a učitelů 16. 3. 2023 s tématy k řešení

Informace z Waldorfského setkání rodičů a zástupců kampusu z 5. 1. 2023

Informace z Waldorfského setkání rodičů a zástupců kampusu z 9. 11. 2022

Termíny Waldorfských setkání rodičů a zástupců kampusu

13. 4. 2023, 16:30 – 18:30

1. 6. 2023, 16:30 – 18:30

Jak funguje Waldorfské sdružení rodičů

  • Rodiče každé ze tříd základní školy, waldorfských tříd v mateřské škole a lycea si volí ze svého středu jednoho až dva zástupce, kteří se účastní pravidelných měsíčních schůzek sdružení rodičů. Zástupci jsou spojkou mezi učiteli a dalšími rodiči žáků, přenášejí do tříd informace o aktivitách sdružení a naopak směrem od ostatních rodičů předávají podněty, kterými by se sdružení mělo zabývat.
  • Na schůzkách Waldorfského sdružení jsou přítomni zástupci tříd, vedení základní školy, mateřské školy Větrná a lycea.
  • Aby mohlo sdružení legislativně fungovat, je jednou ročně valnou hromadou volena šestičlenná správní rada (výbor).
  • Činnost ve sdružení je dobrovolná bez nároku na odměnu.

Hlavní cíle Waldorfského sdružení

  • podporovat komplexní waldorfské vzdělávání v Ostravě, tedy od mateřské školy přes školu základní až po školu střední
  • pomáhat s přípravou a organizací aktivit souvisejících se školní i mimoškolní činností žáků a pedagogů
  • podporovat waldorfské školství a dělat osvětu v oblasti alternativní pedagogiky
  • rozvíjet spolupráci mezi waldorfskými školami a rodiči