Profil absolventa

Studijní obor Kombinované lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní a technické obory, cizí jazyky a umělecké disciplíny.  Nabízí žákům získání všeobecného vzdělání a základů odborného vzdělání podle zvolené specializace. Zaměření si žáci volí na začátku 3. ročníku a mohou vybírat z těchto oborů:

  1. Humanitní zaměření
  2. Technické zaměření

Cílem humanitního zaměření je připravit studenty pro další studium humanitního zaměření na filozofických, pedagogických a sociálně zaměřených fakultách vysokých škol a vyšších odborných škol. Během studia si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti psychologie, pedagogiky, sociální práce, hudební, dramatické a výtvarné výchovy. Ve 4. ročníku vykonávají v rámci sociální práce praxi ve vybrané instituci, často tak získávají první pedagogické zkušenosti.

technickém zaměření si žáci rozšiřují znalosti matematiky a fyziky a učí se základům deskriptivní geometrie a zpracování technických výkresů ručně i na počítači pomocí 3D CAD programu. Na naší škole jsme si v rámci technického zaměření zvolili modul stavební vzdělávání, kde se žáci zabývají dějinami architektury a v rámci projektu se 3. třídou základní školy zpracovávají ve 4. ročníku během 2 – 3 týdnů návrh, výkresy a model zadaného stavebního objektu. Žáky technického zaměření připravujeme na další studium na technických vysokých školách.

Učební plán oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum