GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována na období 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024:

společnost Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 09692142.

Odpovědnou osobou je Ing. Petr Štětka

  • E-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
  • Telefon: +420 227 031 495

Jmenování pověřence