Ročníková práce

Téma ročníkové práce si žáci volí v prvním pololetí třetího ročníku a jako konzultanta si volí učitele ze školy. Práci žáci dokončí na konci třetího ročníku, obhajoba práce probíhá obvykle na začátku čtvrtého ročníku. Cílem je, aby se žák zpracoval teoreticky i prakticky téma, jež ho zajímá, aby dokázal výsledky své práce veřejně představit a obhájit a naučil se vytvářet odborný text.