Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy na školní rok 2024/2025 pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odloženou školní docházkou proběhne ve dnech 2. -5. dubna 2024.

 • Rezervační systém pro zápis 2. - 5. dubna 2024
 • Dokumenty potřebné k zápisu
 • Kritéria pro přijímání dětí
 • Odklad povinné školní docházky
 • Užitečné odkazy

  Rezervační systém pro zápis bude spuštěn týden před zápisem – dne 25. března 2024, kde si rezervujete termín (2. – 5. dubna 2024 v odpoledních hodinách). K zápisu se dostaví zákonný zástupce společně s dítětem. K zápisu je potřeba přinést všechny dokumenty potřebné k zápisu (viz níže). Ve Vámi zvoleném termínu proběhne individuální pohovor s rodiči a v samostatné třídě ve skupince max. 3-5 dětí ověření školní zralosti dětí hravou formou. Zápis potrvá přibližně hodinu. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce bude zveřejněno na webových stránkách školy a vyvěšeno na budově školy dne 12. dubna 2024 v 8:00 hodin.

  Doručení žádosti o přijetí a dalších potřebných dokumentů k zápisu (viz níže) je možné také:

  • prostřednictvím datové schránky školy  – q6dmqvm
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu skola@waldorfporuba.cz
  • poštou na adresu Waldorfská základní škola a střední škola Ostrava – Poruba, Ĺ. Štúra 1085/8, 708 00 Ostrava – Poruba

  Upozorňujeme, že žádosti doručené před datem 2. dubna 2024 NEMOHOU být přijaty!

  Individuální pohovor s dítětem a zákonným zástupcem je i v případě doručení žádosti výše uvedenou formou nutný, rezervujte si, prosím, termín (bude spuštěno 25. března 2024).

  • žádost o přijetí
  • rodný list dítěte (kopie rodného listu se zakládá do spisu)
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat
  • dotazník pro rodiče
  • doporučení školského poradenského zařízení, pokud ho dítě má
  • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z předešlého školního roku, pokud ho dítě má

  Waldorfské školy jsou zásadně otevřené pro všechny děti, pokud splňují obvyklá kritéria zralosti a schopností pro školní docházku. Do třídy však může být přijato maximálně 25 dětí a v případě většího zájmu jsou upřednostňovány děti podle následujících kritérií:

   

  1. Přednostně jsou přijímány děti ze spádové oblasti školy.
  2. U zájemců z jiných městských částí, obcí a měst jsou v případě převyšujícího zájmu nad kapacitou otevírané třídy stanovena kritéria:
  • děti, jejichž sourozenci navštěvují školu
  • děti rodičů, kteří sdílí principy waldorfské pedagogiky
  • děti rodičů, kteří dlouhodobě spolupracují se školou

  V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

  • žádost o přijetí
  • žádost o odklad povinné školní docházky
  • rodný list dítěte (kopie rodného listu se zakládá do spisu)
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat
  • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) – (je nutné dodat nejpozději do 31.5. 2024)
  • doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

   

  Odkazy na na školská poradenská zařízení:

  PPP

  SPC

  Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, jsou rodiče povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole (podle spádové oblasti či dle výběru zákonného zástupce), individuálním vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální, vzděláváním v zahraniční škole na území ČR. Povinné předškolní vzdělávání řeší §34, Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon).

  Formulář – žádost o odložení školní docházky ke stažení ZDE