Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Zápis do 1. třídy na školní rok 2023/2024 pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odloženou školní docházkou proběhne ve dnech 3.- 14. dubna 2023.

Zápis na naší škole má dvě fáze: I. administrativní 3.-4. dubna 2023podání žádosti o přijetí a II. motivační 5.-14. dubna 2023 – osobní setkání dítěte a zákonného zástupce s paní učitelkou.

Přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků – 28. února 2023.

Den otevřených dveří – 24. března 2023

 • I. Administrativní zápis 3.- 4. dubna 2023
 • II. Motivační zápis 5.-14. dubna 2023
 • Kritéria pro přijímání dětí
 • Odklad povinné školní docházky

  Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné učinit podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě ve dnech 3. – 4. dubna 2023 následujícími způsoby:

  • online ve školním systému Škola online (bude spuštěno 3. dubna)
  • do datové schránky školy  – q6dmqvm
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu skola@waldorfporuba.cz
  • poštou na adresu Waldorfská základní škola a střední škola Ostrava – Poruba, Ĺ. Štúra 1085/8, 708 00 Ostrava – Poruba
  • osobně 13:00-18:00 hodin
  • pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Jinak není žádost platná.

   

  Součástí podání žádosti o přijetí je VŽDY:

  • kopie rodného listu dítěte
  • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat
  • dotazník pro rodiče
  • event. doporučení školského poradenského zařízení, pokud ho dítě má

  Upozorňujeme, že žádosti doručené před datem 3. dubna NEMOHOU být přijaty!

  Formulář – žádost o přijetí – ke stažení ZDE

  Formulář – dotazník pro rodiče – ke stažení ZDE

  Osobní setkání paní učitelky s dítětem a zákonným zástupcem ve škole – rezervační systém  (bude spuštěn dne 3. dubna 2023)

  Waldorfské školy jsou zásadně otevřené pro všechny děti, tedy pokud splňují obvyklá kritéria zralosti a schopností pro školní docházku. Do třídy však může být přijato maximálně 28 dětí, a jestliže zájem převyšuje tyto možnosti, pak jsou upřednostňovány děti podle následujících kritérií:

  1. Přednostně jsou přijímány děti ze spádové oblasti školy.
  2. U zájemců z jiných městských částí, obcí a měst jsou v případě převyšujícího zájmu nad kapacitou otevírané třídy stanovena kritéria:

  • děti s uděleným odkladem školní docházky v předcházejícím školním roce naší školou – 2 body
  • děti, jejichž sourozenci navštěvují naši školu – 2 body
  • děti z waldorfské mateřské školky – 2 body
  • děti rodičů zabývajících se studiem waldorfské pedagogiky, popř. navštěvující přednášky o waldorfské pedagogice – 2 body
  • děti rodičů, kteří dlouhodobě spolupracují se školou či se účastní dalších akcí školy – 2 body

  V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

  1. žádost o odklad povinné školní docházky
  2. doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) – (je nutné dodat nejpozději do 31.5. 2023)
  3.  doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

  Odkazy na na školská poradenská zařízení:

  PPP

  SPC

  Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, jsou rodiče povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole (podle spádové oblasti či dle výběru zákonného zástupce), individuálním vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální, vzděláváním v zahraniční škole na území ČR. Povinné předškolní vzdělávání řeší §34, Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon).

  Formulář – žádost o odložení školní docházky ke stažení ZDE