Erasmus+ Finsko 2018 – 2020

01 / 07 / 2022 | Břetislav Kožušník

Projekt Erasmus+ 2018-1-CZ01-KA229-048183

European cultural environment – different colours, similar pattern

Základní idea

Náš způsob života se rozvíjí přirozeně v rámci určitého prostředí, a to kulturně i sociálně. Abychom dokázali vědomě poznat kvality našeho života, musíme pochopit rozdíly a podobnosti v životě lidí, kteří žijí v jiném prostředí. Pokud se nám to podaří, můžeme následně více pochopit prostředí a vnímat situaci lidí obecně, což je prvním krokem jak překonat předsudky. Žáci, kteří se účastnili projektu, studovali kulturu partnerské země a zároveň představili vlastní kulturu partnerům. 

Podmínky

Přírodní a sociální prostředí, které je typické pro zúčastněné školy je v mnohém rozdílné (průmyslové x kulturní, přímořské x vnitrozemské, regionální město x hlavní město), ale také podobné (urbanistické změny, které ovlivňují přírodu a kulturu v moderní době), tím vznikl velký prostor pro různé varianty přístupů a následných výsledků, který byl účastníky intenzivně využíván.

Cíle projektu

  • umožnit studentům projevit se v uměleckých aktivitách
  • zlepšit jazykové schopnosti v přirozených
  • hlouběji se zapojit do projektových aktivit podle svých zájmů, užít a ukázat své schopnosti a kompetence a následně dokumentovat svou práci, posun v osobnostním rozvoji, zlepšení dosavadních kompetencí.

Detailní popis projektu:

Účastníci projektu  pracovali ve smíšených skupinách (z obou škol). Měli na výběr ze dvou aktivit, které během projektu vytvořily společný výsledek:

1. vizuální umění a architektura a její vztah ke kulturnímu vyjádření každého národa

Skupina architektury vyhledávala zajímavé objekty lidové, historické i současné architektury partnerských zemí. Studovali jejich propojení s daným kulturním prostředím, shromáždili  materiál, z kterého pak byla sestavená  prezentace zaměřená na pozorované objekty (fotografie, kresby, videa).

2. prezentace umění v souvislosti s kulturním projevem každého národa.

Skupina performing arts vyhledala typické výrazové prostředky lidového a moderního umění partnerských zemí, (hudba, tanec), poté připravili představení utvořené s použitím nastudovaných prvků. Výsledek své práce – společné představení Kruhy studenti představili veřejnosti a zdokumentovali. Při této práci se soustředili na kulturní shody  a rozdíly.

Videozáznam společného vystoupení – Circles

Závěr

Na závěr byly vytvořeny důležité výstupy – videa obou skupin, společný bulletin. Studenti pak své aktivity dokumentovali a na závěr vytvořili portfolio, které ukázalo, jaký posun ve svých kompetencích zaznamenali během projektu.