Erasmus+ Finsko 2020 – 2023

Projekt Erasmus+ „Forgotten soul of the city“

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Forgotten-soul-front-1024x761.png.

International exchange project – school years 2020–2023

Ostrava 11.–20. 1. 2023 Helsinki  27. 3.–5. 4. 2023

No.: 2020-1-CZ01-KA229-078450

The aim of the project is to find places, which were important or interesting in history, but nowadays they disappeared from the memory and sometimes they are devastated, and bring them to life again in an artistic way.

Studentské krátké filmy projektu
Důl Michal v Ostravě – studentský film oživující daný prostor

Videozáznam

Rudolf Steiner koulu Helsinki – old building´s memories and dreams – studentský film

Videozáznam

Bulletin projektu

Projekt pohledem učitelů a studentů – bulletin

Popis projektu

Evropa není prázdný prostor. Žilo a žije zde mnoho lidí, kteří změnili přírodní a společenské prostředí tohoto kontinentu. Vytváření hlubokého vztahu k prostoru, kde žijeme, znamená uvědomit si jeho minulost, jeho současné potřeby a s tím vědomím jej utvářet. V obou městech (Ostrava, Helsinky) existují místa, která byla v určité době důležitá nebo zajímavá, ale dnes se vytratila z paměti jsou zanedbaná a někdy i zdevastovaná. Cílem našeho projektu je uměleckým způsobem tato místa znovu oživit. Fenomén zapomenutých městských míst je v Evropě podobný a díky mezinárodní spolupráci můžeme studenty přivést k jeho pochopení a k aktivní spolupráci na oživení těchto míst. Tím mohou získat a rozvinout vztah nejen k místu, kde žijí, ale i k Evropě jako našemu společnému životnímu prostoru.

Prací na tomto projektu budou účastníci rozvíjet svůj smysl pro zodpovědnost vůči svému životnímu prostoru, místnímu i evropskému, a citlivost k danému prostředí. Právě z toho může nakonec vzejít jejich iniciativa ve veřejné sféře.

Cíle – rozvoj studentů:

  1. : oblast výtvarná a hudebně – pohybová
  2. : angličtina – komunikační jazyk, finština – základy
  3. : oživení zapomenutých míst obou měst
  4. : komunikace a prezentace (fotografie, filmy, web, sociální sítě).

Popis činností:

Všichni účastníci pracovali ve spojených mezinárodních skupinách, kde každá skupina měla specifické úkoly. Projekt byl zahájen seznámením s místem, které již neslouží svému původnímu účelu a nyní jen v sobě uchovává vzpomínku na předchozí smysl. Na základě tohoto seznámení byla daná místa upravena či obohacena výtvarnou skupinou a skupina multižánrového umění je oživila svým společně připraveným vystoupením.

Mediální skupina připravila filmy z těchto vystoupení.

V Ostravě byl takto oživen Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích, v Helsinkách pak budova původní waldorfské školy.

Projekt byl představen školám a veřejnosti v Ostravě v Domě kultury Poklad a v Helsinkách v Mikaelsali ve staré škole.

Účastníci byli ubytováni v hostitelských rodinách, a tak mohli zlepšit své jazykové a kulturní kompetence.

Kulturní a společenské aktivity:

Ostrava

  • Dílna uměleckého smaltu, Frýdek – Místek (výtvarná skupina)
  • Zlín – komentovaná prohlídka historických částí města
  • Nová radnice Ostrava – výstup na věž

Helsinki

  • prohlídka –  Fazerila – továrna na čokoládu
  • prohlídka Musiikkitalo (Music hall) v Helsinkách

Ostrava foto

Helsinki foto