Kurzy a praktika

Adaptační kurz

Adaptační kurz se koná na začátku prvního ročníku mimo Ostravu. Žáci mají možnost blíže se poznat a navázat přátelské a pracovní vztahy, což se děje jak ve volném čase, tak také prostřednictvím mnohých aktivit – […]
Číst více

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz probíhá obvykle v zimních měsících 1. nebo 2. ročníku. Hlavní cíle kurzu jsou získat základní praktické i teoretické dovednosti v jízdě na lyžích či snowboardu, získat základní vědomosti o současných […]
Číst více

Zeměměřičský kurz

Kurz se uskutečňuje v prvním ročníku. Cílem je praktické využití teoretických znalostí získaných ve výuce zeměpisu a matematiky. Žáci získávají přehled o tom, jak vzniká mapa, jaký je význam měření pro plánování stavebního díla a […]
Číst více

Sociální praktikum

Sociální praktikum je specifickou součástí vzdělávání v naší škole. Uskutečňuje se ve 3. ročníku v délce 2 týdnů a pro humanitní zaměření také ve 4. ročníku. Žáci si nejlépe sami, případně s pomocí školy vyhledají zařízení, v němž budou působit. […]
Číst více

Divadelní představení

Ve třetím ročníku mají žáci možnost ukázat své schopnosti a dovednosti a zapojit se do třídní divadelní hry. Tato se nacvičuje několik měsíců v průběhu roku, podílí se na ni všichni žáci společně s učitelem, výsledkem je […]
Číst více

Vodácký kurz

Vodáckého kurzu se účastní každoročně žáci třetího ročníku. Týdenní kurz je podobně jako lyžařský kurz dobrovolný. Destinací bývají ty nejkrásnější úseky českých řek jako Ohře, Otava případně Vltava. Je vhodný jak pro začátečníky, tak i […]
Číst více

Třídní cesta

Třídní cesta se realizuje ve čtvrtém ročníku, žáci si vybírají destinaci, kterou chtějí poznat, náplň pak bývá různorodá a vychází ze zájmu třídy. Třídní cesta vede žáky ke zlepšení komunikace v cizím jazyce, poznání kultury […]
Číst více