Waldorfské sdružení rodičů

Právě se děje

Třídní schůzky ve školce a opékání na zahradě v MŠ, 27. 4. 2023 v 15:15

Workshop na výrobu měděných hůlek

Zahradní slavnost pro učitele 28. 6.


16. 3. 2023 se uskutečnila Valná hromada Waldorfského sdružení Ostrava a Plénum rodičů.

Bylo zvoleno nové vedení Waldorfského sdružení Ostrava

Valné hromady a následného Pléna rodičů a učitelů se zúčastnilo 35 rodičů a učitelů. Přítomni byli členové Vedení spolku, rodiče za Mateřskou školku, zástupci většiny tříd Základní školy, zástupce za Lyceum, dále učitelé a jako čestný host také Břetislav Kožušník – ředitel Waldorfské základní a střední školy v Porubě.

Na Valné hromadě se volilo nové vedení, ve kterém jsou nově Kateřina Švidrnochová (za 1. třídu), Lucie Bzenecká (za 1. třídu), Kateřina Bartošová (za 1. a 5. třídu), Jan Krejzek (za 3. a 5. třídu), Lukáš Grochal (za MŠ), Jan Kubica (za MŠ). 

Do Kontrolní komise byly zvoleny Martina Jánošíková (ZŠ), Marcela Klementová (ZŠ), Šárka Hájková (SŠ), Iva Jiříčková (SŠ). Dámy, které se starají o finance spolku zůstávají. Evidence příspěvků – Monika Krejzková, Pokladník spolku – Nikol Malčíková, Účetní spolku – Marta Dragonová.

Po několika letech se tak obnoví pracovní skupina, jejímž hlavním cílem je spojovat rodiče a učitele, být hybateli aktivit a komunikačním mostem. Nenechte nás v tom samotné a pojďte se s námi pustit do waldorfského jara 🙂

Rodiče a učitelé zaplnili jídelnu na ZŠ Waldorf, pomyslný kruh měl dvě řady.

Poděkování bývalému vedení 

Rádi bychom poděkovali Karlovi Hájkovi a Katy Ličkové za jejich vedení spolku v uplynulých letech. Za jejich zápal a aktivity, které přinesly mnoho zásadních změn, jako byl např. vznik waldorfských tříd v Mateřské školce Větrná, vznik Waldorfského kampusu (MŠ, ZŠ a lyceum) i propagace školy. Další člen původního vedení, Honza Krejzek, s námi ve vedení zůstává.

Výroční zpráva 2019 – 2022

Co všechno se dělo na Waldorfu v uplynulých 3 letech? Prolistujte si výroční zprávu.

Probíhá sbírka pro Waldorfský kampus.

Zapojte se do chystaných workshopů na stavbu pece, výrobu měděných hůlek nebo uspořádejte vlastní workshop.


Rychlý rozcestník

Waldorfské sdružení Ostrava je spolek rodičů, kteří pomáhají s přípravou a organizací aktivit, souvisejících se školní i mimoškolní činností žáků a pedagogů. Cílem sdružení je podporovat komplexní waldorfské vzdělávání v Ostravě a rozvíjet spolupráci mezi waldorfskými školami a rodiči.