Přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum (denní studium) pro školní rok 2024/25 jsou v plném rozsahu zveřejněna zde.

Škola v rámci přijímacího řízení bude rozhodovat dle uvedených kritérií:

 1. Jednotné přijímací zkoušky – nejvýše celkem 100 bodů (český jazyk 50 b., matematika 50 b.)
 2. Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělávání – nejvýše 20 bodů. Celkový průměr z druhého pololetí 8. ročníku a z prvního pololetí 9. ročníku základní školy, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, do průměru 2,0 bude rovnoměrně zhodnocen na desetibodové škále 20 – 10 bodů. Výsledek se zaokrouhluje na 2 desetinná místa. Do výpočtu průměrného prospěchu se nezapočítává hodnocení chování.
 3. Zhodnocení školní přijímací zkoušky – pohovoru – nejvýše 30 bodů. Pohovor proběhne formou individuálního rozhovoru přijímací komise s uchazečem v rozsahu 15 minut na základě motivačního dopisu uchazeče.

Podmínky školní přijímací zkoušky – Pohovoru:

 1. K přihlášce ke studiu uchazeč zašle elektronicky či přiloží motivační dopis v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4, ve kterém se představí v následujících tématech. Lze zvolit jedno téma nebo kombinaci obou:
  • Můj volný čas (mé zájmy, případně úspěchy)
  • Moje budoucnost.
 2. K motivačnímu dopisu doporučujeme přiložit osobní fotografii, případně fotokopie dokumentů osvědčujících mimoškolní aktivity uchazeče (ocenění, diplomy, vysvědčení ze ZUŠ, potvrzení o sportovních aktivitách).
 3. Uchazeč také může k přihlášce přiložit doklady dokumentující jeho aktivity:
 4. Motivační dopis je součástí bodování, ostatní doklady samy o sobě se nebodují, ale slouží jako podklad pro Pohovor.
 5. Pohovor je řízený rozhovor v rozsahu 15 minut, který provádí tříčlenná přijímací komise jmenovaná ředitelem školy.
 6. Pohovor je zaměřen na tyto okruhy:
  • Proč jste si vybral/a tuto školu? Co víte o waldorfské škole?
  • Co Vám na ZŠ šlo a co Vám nešlo? Co děláte, když Vám něco nejde?
  • Co Vás na ŽS nejvíce bavilo? Co Vás nebavilo?
  • Jak trávíte svůj volný čas? Mohl/a byste nám popsat, jak vypadá Váš běžný den?
  • Co jste za poslední rok četl/a?
  • Chodíte na koncerty, výstavy, do divadla, do kina, na sportovní akce…?
  • Účastnil/a jste se soutěží?
  • Co Vám jde? Myslíte si, že máte k něčemu vlohy?
 7. V rámci pohovoru může uchazeč předvést živé umělecké vystoupení v maximálním rozsahu 3 minuty.

Další informace

Celkový nejvyšší počet bodů je po zhodnocení všech kritérií  150.

Nejnižší bodová hranice úspěšnosti v celkovém hodnocení při přijímacím řízení je 38 bodů.

Ke studiu se přihlašují uchazeči do 20. února 2024 způsobem, který je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podrobnosti jsou uvedeny zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

 • 1. řádný termín: 12. 4. 2024
 • 2. řádný termín: 15. 4. 2024

Školní přijímací zkouška – pohovor proběhne v termínu 18. – 22. 3. 2023. Přesné datum a čas bude stanoveno v pozvánce, kterou uchazeč v řádném termínu obdrží.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025 je 30.

Uchazeč musí absolvovat přijímací zkoušky v rámci jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení a nebude přijat ke vzdělávání. 

Pokud se uchazeči nepodaří úspěšně dosáhnout nejnižší bodové hranice 38 bodů v jednotné přijímací zkoušce, nebude přijat ke vzdělávání. Důvodem k nepřijetí může být též větší počet uchazečů. 

Pokud dojde k rovnosti bodů rozhoduje:

 1. Hodnocení předchozího vzdělávání na 4 desetinná místa
 2. Dosažené celkové body v jednotných zkouškách z matematiky
 3. Průměr z předchozího vzdělávání z druhého pololetí 8. ročníku a z prvního pololetí 9. ročníku základní školy z mateřského jazyka, cizího jazyka a matematiky
 4. Dosažené body z otevřených úloh v jednotných zkouškách z matematiky
 5. Dosažené body z uzavřených úloh v jednotných zkouškách z matematiky
 6. Prioritní výběr školy – vybrán bude uchazeč, který má školu na vyšším prioritním místě