Jídelna

Od 1. 6. 2022 dochází ke zvýšení cen obědů. Prosíme o navýšení trvalých příkazů cca o 150 Kč.

Od 26.4. 2022 již nelze v případě ztráty zakoupit novou kartu, přechází se na čipy, cena je 130 Kč a při vrácení nepoškozeného čipu se částka vrací. (Stávající karty zůstávají nadále v platnosti a není třeba je měnit za čipy).

Jak a kde platit stravné

 • platbu proveďte nejpozději do 25. dne v daném měsíci
 • upřednostňujeme bezhotovostní měsíční platbu na bankovní účet školy: 123-3388350237/0100 (variabilní symbol = evidenční číslo strávníka)
 • hotově v kanceláři školní jídelny denně od 6:00 do 14:00

Ceník stravného (dotovaná cena)

 • 7-10 let – 32 Kč
 • 11-14 let – 34 Kč
 • 15-18 let – 36 Kč
 • cizí strávníci – 76 Kč

Speciální diety (dotovaná cena)

 • 7-10 let – 34 Kč
 • 11-14 let – 36 Kč
 • 15-18 let – 38 Kč

Žákům, kteří mají zdravotní omezení vyžadující bezlepkovou či bezlaktózovou stravu, vaříme obědy speciálně pro ně. K tomu je však nezbytně NUTNÉ aktuální vyjádření odborného lékaře. Bez tohoto odborného vyjádření bohužel není dle vyhlášky o školním stravování možné speciální stravu žákům vydat.

Přihlašování a odhlašování obědů

Oběd je VŽDY automaticky objednán, pokud je na účtě strávníka dostatečná finanční částka. Odhlášky je třeba uskutečnit den předem do 14:00 hodin. Přihlášky denně 6:.30 – 8:00 hodin na www.strava.cz nebo telefonicky +420 596 914 319 nebo +420 724 053 175 (paní Eva Režná, vedoucí školní jídelny).


Vážení rodiče,
upozorňujeme na výklad vyhlášky o školním stravování:
V případě, že se dítě nedostaví do školy a má zaplacené obědy:

 • 1. den nepřítomnosti dítěti náleží oběd za dotovanou cenu dle příslušné kategorie, oběd můžete vyzvednout v 11:15 do jídlonosičů.
 • další dny dítě na dotovanou cenu oběda nemá nárok.

Prosím, nezapomínejte odhlásit obědy včas!

Při odběru oběda v dalších dnech nepřítomnosti dítěte nebo pokud obědy neodhlásíte včas, musí být cena oběda doplacena do plné, nedotované částky a to i v případě, kdy oběd nebude odebrán.

Plná (nedotovaná) cena oběda:

 • žáci 7-10 let 72,- Kč
 • žáci 11- 14 let 74,- Kč
 • žáci 15 a více let a dospělí 76,-Kč

Seznam alergenů:

 • 01 Obiloviny obsahující lepek
 • 01a Obiloviny – pšenice
 • 01c Obiloviny – ječmen
 • 01d Obiloviny – oves
 • 03 Vejce
 • 04 Ryby
 • 06 Sójové boby (sója)
 • 07 Mléko
 • 08 Ořechy, mandle, pistácie
 • 09 Celer
 • 10 Hořčice
 • 11 Sezamová semena