Zástupci tříd

Zástupci tříd jsou volení zástupci rodiči v jednotlivých třídách vždy na prvních třídních schůzkách v daném školním roce. Volbu zástupce řídí a organizuje třídní učitel/ka, který/která o ní provede zápis. Každá třída volí vedle zástupce také náhradníka, který se účastní jednání výboru v nepřítomnosti zástupce. Každá třída může mít až 2 zástupce, přičemž při hlasování o záležitostech fungování a aktivit Waldorfského sdružení Ostrava, z.s. je počítán 1 hlas za každou třídu (i když jsou na schůzce výboru přítomni oba zástupci třídy). Celkem je tedy 15 hlasů ve výboru dle počtu tříd a 15 až možných 30 zástupců, kteří reprezentují potřeby a názory rodičů ve svých třídách.
Výbor Waldorfského sdružení Ostrava je nejvyšším orgánem spolku.

Výbor spolku:

  • volí a odvolává předsedu spolku,
  • schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu spolku, je-li vydávána,
  • rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku,
  • rozhoduje o zrušení či přeměně spolku,
  • rozhoduje o změnách stanov spolku.

Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.

vyňato z platných stanov Waldorfského sdružení Ostrava, z.s.

Mateřská škola

W třída HvězdičkyLukáš Grochal
Martina Tomášová
lukas.grochal@email.cz
martina.tomas56@gmail.com
W třída SluníčkaKatrin Gutovská
Kristýna Vojtková
katrin.gutovska@gmail.com
pockie@seznam.cz

Základní škola

1. třídaKarin Tabachováastrostar@seznam.cz
Kateřina Klačkofriedrichova.k@seznam.cz
2. třídaLucie Bzeneckálucie_bzenecka@email.cz
Petra Tkáčovápetra.tkacova@icloud.com
3. třídaKateřina Porzerovákaterina.porzer@seznam.cz
Petr Dušekdusek.petr@mail.com
4. třídaJana Martínkovájanka.martinkova@seznam.cz
Petra Lehkápetra@bajgarovi.cz
5. třídaMartina Bazalovámartina.bazalova@gmail.com
6. třídaKateřina Bartošovákaterino@centrum.cz
Michal Ordeltmichaloldert@seznam.cz
7. třídaZuzana Kaločovákalocovaz@seznam.cz
Monika Trojákovámtrojakova@email.cz
8. třídaRenata Návratovár.navratova@seznam.cz
Věra Kosniowski Filipcováverafilipi@seznam.cz
9. třídaJana Martínková janka.martinkova@seznam.cz

Střední škola

1. ročníkKateřina Procházková
2. ročníkMarika Majerovámarika.majerova@waldorfporuba.cz
3. ročníkPetra Vaškovátrip.petra@gmail.com
4. ročníkRadim Křenradim.kren@email.cz
Petr Palatickýpetr.palaticky1@gmail.com