Projekty a granty

Erasmus+ Forgotten soul of the city

Inovace přírodovědné učebny a počítačové učebny

Erasmus+ 2019 – 2022 Ostrava – Gent European sustainable life – house

Doučování žáků škol

OP JAK

Ve školním roce 2022/2023 vstoupila naše škola do operačního programu JAK SŠ s názvem Rozvoj vzdělávání na waldorfské SŠ v Ostravě-Porubě a operačního programu JAK ZŠ s názvem Rozvoj vzdělávání na waldorfské ZŠ v Ostravě-Porubě . Účelem dotačního programu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání – zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Naše škola využívá tento dotační program k financování úvazku paní školní psycholožky a paní školní asistentky a také k financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol

Bezplatné stravování ve školách