Projekty a granty

Projekt IROP

Inovace přírodovědné a počítačové učebny základní školy 2023 – 2024

Inovace přírodovědné učebny a počítačové učebny

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury – projekt je zaměřen na vybudování dvou moderních odborných učeben – přírodovědné a počítačové (využitelné napříč předměty), které zajistí zvýšení efektivity výuky v základní škole.

Operační program spravedlivá transformace

Konektivita střední školy 2024 – 2025

Předkládaný projektový záměr je orientován na zajištění vhodných podmínek digitálního vzdělávání
prostřednictvím kvalitní, moderní a bezpečné vnitřní a vnější konektivity ve škole dle Standardu konektivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zřízení dvou odborných učeben střední školy 2024 – 2025

Projekt je zaměřen na kompletní rekonstrukci a vybavení dvou moderních odborných učeben, které
zajistí zvýšení efektivity výuky ve škole. Realizována bude modernizace a pořízení vybavení odborné
polytechnické učebny a vybudování a pořízení vybavení nové odborné učebny pro hudební vzdělávání – nahrávacího studia.

Mezinárodní projekty – Erasmus+

Škola se zapojuje do řady mezinárodních projektů. Díky tomu má celou řadu mezinárodních partnerů, kteří s námi rádi spolupracují. Mezi ty nejdůležitější patří v poslední době waldorfská škola v Helsinkách a v Gentu.

Projekty více partnerů

Upper school – a place for self-development

Erasmus+ Lotyšsko 2023 – 2024

Cílem tohoto projektu partnerů z pěti zemí, kromě Česka jde o Lotyšsko, Finsko, Dánsko a Německo, je vytvořit síť spolupracujících učitelů, kteří budou vytvářet metody umožňující studentům vlastní vývoj v rámci vyučování. Součástí projektu jsou i názory studentů na výuku.

Výměnné pobyty studentů

Hlavním cílem těchto projektů je, aby studenti školy získali zkušenosti se samostatným pobytem v zahraničí, který jim může pomoci překonat bariéry ve vstupu do světa. Proto také jsou samostatně ubytováváni v rodinách. Zažijí také intenzivní mezinárodní práci na společném díle.

Forgotten soul of the city

Erasmus+ Finsko 2020 – 2023

Oživování zapomenutých míst v obou městech prostřednictvím hudby pohybu a výtvarného vyjádření.

European sustainable life – house and garden

Erasmus+ Belgie 2019 – 2022

Společná stavba udržitelného malého domu od plánů až k realizaci.

European cultural environment – different colours, similar pattern

Erasmus+ Finsko 2018 – 2020

Hledání rozdílů a společných prvků mezi oběma kulturami v oblasti architektury, hudby a dramatu.

Operační program Jan Amos Komenský

Ve školním roce 2022/2023 vstoupila naše škola do operačního programu JAK SŠ s názvem Rozvoj vzdělávání na waldorfské SŠ v Ostravě-Porubě a operačního programu JAK ZŠ s názvem Rozvoj vzdělávání na waldorfské ZŠ v Ostravě-Porubě . Účelem dotačního programu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání – zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Naše škola využívá tento dotační program k financování úvazku paní školní psycholožky a paní školní asistentky a také k financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Národní plán obnovy

Doučování žáků škol

Školní projekt – ovoce, zelenina a mléko do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024

Bezplatné stravování ve školách

Distanční výuka – vybavení digitálními technologiemi

Prevence digitální propasti a digitální učební pomůcky