Sociální praktikum

|

Sociální praktikum je specifickou součástí vzdělávání v naší škole. Uskutečňuje se ve 3. ročníku v délce 2 týdnů a pro humanitní zaměření také ve 4. ročníku. Žáci si nejlépe sami, případně s pomocí školy vyhledají zařízení, v němž budou působit. Díky práci s klienty dané organizace mají možnost v reálných situacích ukázat a prožít svou schopnost vcítění, vědomí odpovědnosti a jednání odpovídající okolnostem. Musí zvládnout neobvyklé situace a ukázat své sociální kompetence. Praktické jednání vyžaduje především schopnost nebo snahu nechat stranou vlastní zájmy, dát se k dispozici naprosto novým zkušenostem a věnovat se vnímavě a nápomocně jiným lidem. Žák si tak může uvědomit svůj význam pro život a vývoj druhých lidí. Pod vedením osoby, která nese za práci zodpovědnost, je žák začleňováni do úkolů v daném zařízení. Doporučená zařízení pro vykonání praktika byly: nemocnice, pečovatelské domovy, domovy důchodců, léčebně-pedagogická zařízení, školy, dílny, internáty, mateřské školy, dětské domovy atd.