Adaptační kurz

|

Adaptační kurz se koná na začátku prvního ročníku mimo Ostravu. Žáci mají možnost blíže se poznat a navázat přátelské a pracovní vztahy, což se děje jak ve volném čase, tak také prostřednictvím mnohých aktivit – hudebních, výtvarných a sportovních. Součástí pětidenního kurzu bývá také dramatická výchova a výlety do okolí. Našim oblíbeným místem pro adaptační kurzy je malebná obec Křinice v severovýchodních Čechách, ale nyní objevujeme také Jeseníky.

Adaptační kurz 2023