Zeměměřičský kurz

|

Kurz se uskutečňuje v prvním ročníku. Cílem je praktické využití teoretických znalostí získaných ve výuce zeměpisu a matematiky. Žáci získávají přehled o tom, jak vzniká mapa, jaký je význam měření pro plánování stavebního díla a dále kompetence v oblasti sociální – práce ve skupině s vnitřní dynamikou, a v oblasti učení a práce – nutnost exaktního měření a přesných výpočtů. Žáci si v praxi zažijí postupy od vyměřovacích prací v terénu až po kreslení mapy. Výsledkem práce je vytvořená mapa dané oblasti, nebo nákres zaměřené stavby.

Studenti získávají absolvováním kurzu samostatné hodnocení, které mohou použít jako portfolio pro budoucí studium na vysokých školách.