Třídní cesta

|

Třídní cesta se realizuje ve čtvrtém ročníku, žáci si vybírají destinaci, kterou chtějí poznat, náplň pak bývá různorodá a vychází ze zájmu třídy. Třídní cesta vede žáky ke zlepšení komunikace v cizím jazyce, poznání kultury a krajiny cizí země, prohloubení sociálních vazeb ve třídě, podpoře schopnosti komunikovat v cizím prostředí.

Třídní cesta září 2023 – Chorvatsko