Výsledky dotazníků spokojenosti se školou 2024

|

Přinášíme výsledky květnového dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 125 rodičů a 164 žáků naší školy. Děkujeme všem za čas, který jste věnovali dotazníkům, vaše názory jsou pro nás důležité. Kolegia obou škol se budou výsledky dále zabývat.

rodiče ZŠ

rodiče SŠ

žáci ZŠ

žáci SŠ