Novinky a report za Waldorfskou základní a střední školu

|

Vážení rodiče, jsme rádi, že se nám v naší škole podařilo v letošním roce 2023 uskutečnit mnoho úžasných věcí. Přečtěte si, co všechno se událo. Není toho zrovna málo. 

Celková částka na opravy a rekonstrukci budovy školy v letošním roce dosáhla bezmála 25 milionů korun. 

  • Výměna více než 60 let starého kanalizačního potrubí v havarijním stavu – v části budovy SŠ, výměnu dalších částí máme v plánu postupně v příštích letech 
  • Sanace vnitřního zdiva v šatnách a v kuchyňce ZŠ, kde se vytvářely nezdravé plísně díky vlhkému zdivu 
  • Sanace vnitřního zdiva v počítačové učebně ZŠ a výmalba celé místnosti, kterou jsme připravili na nové vybavení pořízené z projektu IROP 
  • Hydroizolace zdiva celé budovy, zateplení a nová zářivá fasáda 

Největší poděkování patří městskému obvodu Poruba a městu Ostrava, bez jejichž pomoci by se opravy vůbec nemohly uskutečnit.  

❤ Dále děkujeme všem zaměstnancům školy za jejich podporu a toleranci a pomoc s přípravou a úklidem před a po rekonstrukci.  

❤ Děkujeme paní sekretářce Lence Kořínkové, že po celou dobu rekonstrukce bděla nad řemeslníky a řešila s nimi mnohdy neřešitelné 🌻. A když bylo nejhůř, upekla jim buchty a všechno zase šlo.  

❤ Děkujeme také panu školníkovi Dominikovi Steinbauerovi, který strávil velkou část své dovolené na stavbě a pomohl při realizaci oprav. 

❤ Děkujeme našim paním uklízečkám, které zabojovaly s neskutečným nepořádkem po stavebních úpravách.  

❤ Děkujeme také rodičům, kteří nám pomohli s jednáním na úřadech. 

Letošní rok byl také mimořádně úspěšný v oblasti dotací, které se nám nemalým úsilím podařilo získat. Některé projekty jsou již v běhu, další realizace nás čekají v letech 2024 a 2025.

  • Inovace přírodovědné učebny a počítačové učebny za 4 400 000 Kč. Součástí projektu bude i vybudování bezbariérového vstupu do budovy a bezbariérového WC. Realizace: 1.9. 2023 – 31.12.2025. (OP IROP) 
  • Konektivita školy za 4 798 950 Kč. Budou vybudovány dvě moderní učebny na SŠ, polytechnická učebna a nahrávací studio, Realizace:1.1. 2024 – 30. 9. 2025. (OP Spravedlivá transformace 2021–2027) 
  • Vzdělávání, učební pomůcky, asistenty pedagoga a školního psychologa z OP Jan Ámos Komenský pro ZŠ: 1 600 000 Kč OP Jan Ámos Komenský pro SŠ: 864 000 Kč 
  • Divadelní festival AntraCity Fest 2023 podpořil Magistrát města Ostravy částkou 40 000 Kč. Realizace: 01-06 2023 
  • Nákup digitálních pomůcek z dotace Národního plánu obnovy v celkové částce 370 000 Kč.

Pro příští rok jsme podali další žádosti o podporu jak pro oblast vzdělávání, tak realizaci části zahrady, divadelního festivalu, podpory talentovaných dětí ve škole, ale o tom zase příště.

Děkujeme za vaši podporu, velmi si jí vážíme. Za vedení školy Mgr. Marcela Klementová