Velké Waldorfské setkání

|

V úterý 21. 11. se sešli zástupci všech tříd, třídní učitelé, vedení základní a střední školy i zástupci waldorfských tříd mateřské školky na Velkém waldorfském setkání. Cílem bylo společně posouvat rozvoj waldorfského kampusu, bavit se o strategii i plánech do budoucna.

Mezi tématy byla oprava budovy školy, působení Asociace waldorfských škol, Rámcové vzdělávací programy a Nová informatika, Stávka škol, fundraisingová sbírka na waldorfskou zahradu, benefiční ples a aktuální témata, která je potřeba rozseknout. Ustanovila se pracovní skupina Jídelna, která dle vzoru pracovní skupiny Zahrada bude aktivně téma řešit. Další téma Kolárny je částečně řešeno v projektovém návrhu na waldorfskou zahradu, avšak hledáme někoho, kdo by se tématu chopil a táhl ho. Kdo toho jdete? 🙂 

Díky všem, kteří se setkání zúčastnili i všem rodičů, kteří přes své zástupce zaslali témata k řešení. Společně jsme se shodli na tom, že tato setkání budou praktická a povedou k akčním kroků v jednotlivých oblastech. I pracovní Zahrada, která vznikla teprve v květnu loňského roku dokazuje, že když se dají aktivní lidé dohromady, dokáží za pár měsíců pohnout i velkým soustem, o kterém se jen roky mluvilo.

Zápis ze setkání