Adventní jarmark

|


Po dvouleté přestávce jsme se dne 26.11. 2022 opět mohli setkat ve škole na našem adventním jarmarku, který tradičně připravuje 4. třída. Díky obětavosti mnoha rodičů a velkému nadšení dětí se podařilo vytvořit nádhernou předvánoční atmosféru, stánky byly plné rukodělných výrobků a dobrot k snědku. Vyráběli jsme adventní věnce, ozdoby na stromeček nebo zdobili perníčky.

Děkujeme všem, kteří jste pomohli!