Adventní spirála

|

Dne 28. listopadu 2022 se rozzářily dětí očí, když spatřily opravdového anděla… Konala se totiž adventní spirála. Jedná se o tradiční událost, která se ve waldorfských školách koná po celém světě. U nás ji každoročně pořádá p. uč. Jana Gorná z mateřské školky Větrná v Ostravě Porubě ve spolupráci se Střední waldorfskou školou a p. uc. Silvií Schmuckerovou. Studentky 1., 2. a 4. ročníku střední waldorfské školy vytvořily kouzelné zázemí pro celý obřad prostřednictvím hudby, kde zazněly tradiční roráty a v neposlední řadě díky andělům, které děti laskavě provázejí na cestě světelnou spirálou do samého nitra, kde se může zažehnout světlo…naděje. Po dlouhém období ticha a společenské izolace byla tato adventní spirála opravdovou radostnou událostí, která všechny zúčastněné zahřála na sdrci a vnesla do prvních zimních dnů světlo a lásku.