Klima školy – jak dopadl dotazník

|

Již druhý rokem měli možnost děti, učitelé a rodiče vyjádřit se k několika tématům týkajícím se chodu školy. Dotazník připravil náš zřizovatel Městský obvod Poruba. Přinášíme vám výsledky jak ze základní, tak ze střední školy srovnání s ostatními porubskými školami a také vzkazy od rodičů a žáků.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, za zpětnou vazbu, která je pro nás velmi důležitá. Výsledky se budeme zabývat v kolegiích obou škol, a také ve spolku rodičů WSO i na školské radě v červnu a na začátku příštího školního roku.

Základní škola

Střední škola

Porubské školy

Vzkazy rodičů a žáků