Doučování žáků škol

|

Naše škola se zapojila do projektu na podporu vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.