Školní psycholog

Mgr. Zuzana Műllerová

E-mail: zuzana.mullerova@waldorfporuba.cz 
Telefon: +420 702 217 132 
Kde mě najdete:  suterén základní školy naproti družině 

Kdy mě zastihnete: pondělí – čtvrtek (po předchozí telefonické či emailové domluvě)  

Školní psycholog poskytuje své služby na základě standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 

S žáky pracuje školní psycholog: 

  1. skupinově  
  2. individuálně – pomoc možno poskytnout pouze po udělení individuálního souhlasu zákonným zástupcem či zletilým žákem. Výjimku tvoří první konzultace (v případě, že psychologa vyhledá žák sám, nebo je mu to doporučeno pedagogickým pracovníkem), a krizová intervence, při nichž je zákonný zástupce informován zpětně. 

Co dělá školní psycholog? 

  • Psychologické poradenství – osobní a vztahové problémy, výukové a výchovné obtíže, náročné rodinné či osobní situace, psychohygiena, techniky učení, příznivé třídní klima, …  
  • Diagnostika – výukové a výchovné obtíže, klima třídy, výběr školy/zaměstnání 
  • Osvětové a preventivní programy pro žáky, pedagogy i rodiče
  • Intervenční programy ve třídách – podpora příznivého klimatu, krizová intervence 
  • Koordinace služeb a spolupráce s pedagogy i externími organizacemi