Úspěchy našich žáků

|

Čtyři žákyně 9. třídy se v pondělí 20.11. 2023 zúčastnily 12. ročníku soutěže k Mezinárodnímu dni lidských práv (10.12.), pořádané gymnáziem Olgy Havlové v Ostravě – Porubě. Soutěže se letos zúčastnili žáci ze sedmi základních škol a víceletých gymnázií.

Tématem letošního ročníku byla práva zvířat v dnešním světě. Všechny týmy měly za úkol vypracovat prezentaci a součástí prezentace měla být anketa či rozhovor, který se váže k Moravskoslezskému kraji. Jeden z našich dvou týmů si vybral téma klecového chovu slepic, druhý tým potom téma více filozofické. Hledal odpověď na otázku, zda zvířata vůbec nějaká práva mají a pokoušely se o srovnání chování lidí ke zvířatům s chováním k ostatním lidem. Tým zabývající se klecovými chovy získal druhé místo a druhý tým zvláštní ocenění poroty za originalitu a zpracování tématu. Dle slov účastnic si soutěž velice užily a nabyly spousty nových poznatků a vědomostí. Blahopřejeme ke skvělému výsledku!