Stávka ve školství v pondělí 27.11. 2023

|

Vážení rodiče,

vláda ČR má v plánu v příštím roce ušetřit na školství přibližně 6 miliard, proto se naše škola rozhodla téměř jednohlasně připojit k celodenní stávce, kterou vyhlásily školské odbory. V pondělí 27. 11. 2023 zůstane naše škola zavřená. Nestávkujeme však za svoje platy, jak je někdy v médiích uváděno, ale za to, aby chystaná opatření nedopadla těžce na děti a na Vás, na rodiče.

Stávku podpořila i asociace ředitelů základních škol ČR.

Důvody, které nás ke stávce vedou a které silně dolehnou na naši školu, pokud se uskuteční nynější záměry ministerstva:

  1. Sníží se příspěvek státu na školní pomůcky.
  2. Bude zrušeno současné dělení tříd na skupiny, jelikož v součtu ubyde na ZŠ a SŠ podle současného návrhu 34 vyučovacích hodin. Vyučovat např. cizí jazyky, eurytmii, dřevo a další předměty pro celou třídu je nemyslitelné. Také by se omezily nebo zcela zrušily semináře z maturitních předmětů ve 4. ročníku střední školy.
  3. Ve třídách, kde je více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( v naší škole v průměru 5 dětí na třídu), budou znevýhodněné nadané děti, jelikož učitel pro ně nebude mít dostatek prostoru.
  4. Někteří učitelé budou propuštěni, na naší škole jde přibližně o úvazek 1,6.
  5. Sníží se výrazně počet asistentů pedagoga ve třídách.
  6. Ohroženy budou i pozice školního psychologa a speciálního pedagoga, což ztíží práci všech učitelů a také možnost dětí získat odbornou pomoc.
  7. S nižším počtem pedagogů škola bude složitě škola zajišťovat ozdravné pobyty, adaptační kurzy a další výjezdy žáků.
  8. Sníží se počty nepedagogických pracovníků, zejména uklízeček a kuchařek. Tím bude ohrožena dosavadní kvalita provozu školy. Je otázka, jak bude fungovat školní kuchyně či úklid školy.

Vážení rodiče, věříme, že pochopíte naše důvody ke stávce a podpoříte nás. Šetřit tímto nesystémovým způsobem na přípravě dětí pro další život je pro nás nepřijatelné.

Naše názory podporuje také níže uvedená petice.

Otevřený dopis zástupců škol proti drastickým škrtům ve školství

Pro rodiče dětí mladších 9 let: Ze zákona vyplývá, že zákonný zástupce dítěte mladšího 9 let může z důvodu stávky ve škole požádat svého zaměstnavatele o výkon práce na dálku, pokud to umožňuje povaha práce. Zaměstnavatel nemá povinnost této žádosti vyhovět, nesouhlas však musí písemně odůvodnit.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Břetislav Kožušník, ředitel školy