Školní kolo recitační soutěže

|

Zveme děti ze všech tříd na tradiční recitační soutěž 25.1. od 14 hodin. Přihlas se u svého třídního učitele.