Řecká olympiáda waldorfských škol v Olomouci

|

18. – 20. 5. 2023

V letošním roce se Olympiáda waldorfských škol konala hned ve třech termínech a místech. My jsme byli pozváni společně se školami z Pardubic, Ostravy-Přívozu a Znojma-Kuchařovic do Olomouce. Potkali jsme se už ve čtvrtek večer na školní zahradě, kde se všichni páťáci čile pustili do vybíjené. Páteční dopoledne jsme strávili prohlídkou olomouckého náměstí a zkouškou divadla. Odpoledne byly děti rozděleny do řeckých polis, a tak se z nich stali Athéňané, Mykéňané, Thébané, Knóssosané, a další obyvatelé řeckých měst. Každé město pak se svým archontem – olomouckým tatínkem, vyrazilo trénovat atletické disciplíny. Vysílení jsme pak zasedli k řecké hostině, která byla opravdu velkolepá a bohatá. Páteční večer patřil divadlu, v němž každá škola předvedla zadanou část z Homérovy Odyssey. V sobotu dopoledne vypuklo atletické zápolení. Olympijské hry byly zahájeny zapálením posvátného ohně a následovala první disciplína – maraton. Řečtí atleti běželi s plným nasazením, aby do cíle donesli zprávu. Stálo v ní: „Kdo chce hýbat světem, musí nejprve pohnout sám sebou.“ A toto poselství si s sebou nesli všichni do dalších disciplín. Města se spolu utkala v běhu, řecko-římském zápase, v hodu diskem a oštěpem, ve skoku dalekém a vysokém a v rétorice. Poslední disciplínou byla štafeta, při které diváci nadšeně fandili a atleti ze sebe vydali všechny síly. V závěru olympiády byly dětským atletům předány zasloužené diplomy a medaile. Naši páťáci prožili tři naplněné dny, poznali nové kamarády a odnesli si domů nejen olympijské dary, ale mnoho skvělých zážitků.

Za 5. třídu tř. učitelka Kateřina Kulová