Obhajoby ročníkových prací

|

Studenti 3. ročníku lycea budou obhajovat své ročníkové práce v DK Poklad.