Projekt se 3. třídou základní školy

|

V rámci epochy technického zaměření, modulu stavebního, spolupracují studenti 4. ročníku s žáky 3. třídy základní školy. Děti vymýšlí zadání pro studenty a oni potom toto zadání zpracují.

Děti se rozdělily do 10 skupin tak, aby každý student obdržel své vlastní zadání. Děti pak v každé skupince nakreslily obrázek a sdělily studentům své požadavky. Studenti potom na základě těchto obrázků a požadavků zpracovali náčrt, výkresy na počítači a model. Modely jsme potom dětem přinesli, ukázali jim i výkresy a náčrty, zodpověděli dotazy. Dle reakcí dětí bylo zřejmé, že se jim jejich práce líbí.