Výchovný poradce

Mgr. Kamila Faruzelová – pro základní školu

E-mail: kamila.faruzelova@waldorfporuba.cz 
Telefon: +420 724 421 615 

Mgr. Lucie Cimmrová – pro střední školu

E-mail: lucie.cimmrova@waldorfporuba.cz 
Telefon: +420 596 628 813 

Kdy nás zastihnete? Vždy po předchozí telefonické či e-mailové domluvě 

Výchovný poradce poskytuje své služby na základě standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 

Co dělá výchovný poradce?      

 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni. 
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy,
 • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
 • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
 • s tvorbou a vyhodnocováním IVP 
 • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 • Poradenská pomoc žákům i zákonným zástupcům při výchovných i výukových problémech.