Přijímací řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Termíny přijímacích zkoušek:

  • 1. řádný termín: 12. 4. 2022
  • 2. řádný termín: 13. 4. 2022

Termín obdržíte v pozvánce nejpozději 10 dnů před konáním přijímacích zkoušek.

Kritéria 1. kola přijímacího řízení najdete zde.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023 je 30.