Erasmus+ Forgotten soul of the city

Forgotten soul of the city

Erasmus+ international exchange project
School years 2020–2023

Ostrava 11.–20. 1. 2023          Helsinki  27. 3.–5. 4. 2023

Videa projektu:

Důl Michal v Ostravě – studentský film oživující daný prostor
Rudolf Steiner koulu Helsinki – old building´s memories and dreams – studentský film

Bulletin projektu

Projekt pohledem učitelů a studentů – bulletin

Popis projektu

Evropa není prázdný prostor. Žilo a žije zde mnoho lidí, kteří změnili přírodní a společenské prostředí tohoto kontinentu. Vytváření hlubokého vztahu k prostoru, kde žijeme, znamená uvědomit si jeho minulost, jeho současné potřeby a s tím vědomím jej utvářet. V obou městech (Ostrava, Helsinky) existují místa, která byla v určité době důležitá nebo zajímavá, ale dnes se vytratila z paměti jsou zanedbaná a někdy i zdevastovaná. Cílem našeho projektu je uměleckým způsobem tato místa znovu oživit. Fenomén zapomenutých městských míst je v Evropě podobný a díky mezinárodní spolupráci můžeme studenty přivést k jeho pochopení a k aktivní spolupráci na oživení těchto míst. Tím mohou získat a rozvinout vztah nejen k místu, kde žijí, ale i k Evropě jako našemu společnému životnímu prostoru.

Prací na tomto projektu budou účastníci rozvíjet svůj smysl pro zodpovědnost vůči svému životnímu prostoru, místnímu i evropskému, a citlivost k danému prostředí. Právě z toho může nakonec vzejít jejich iniciativa ve veřejné sféře.

Cíle – rozvoj studentů:

  1. : oblast výtvarná a hudebně – pohybová
  2. : angličtina – komunikační jazyk, finština – základy
  3. : oživení zapomenutých míst obou měst
  4. : komunikace a prezentace (fotografie, filmy, web, sociální sítě).

Popis činností:

Všichni účastníci pracovali ve spojených mezinárodních skupinách, kde každá skupina měla specifické úkoly. Projekt byl zahájen seznámením s místem, které již neslouží svému původnímu účelu a nyní jen v sobě uchovává vzpomínku na předchozí smysl. Na základě tohoto seznámení byla daná místa upravena či obohacena výtvarnou skupinou a skupina multižánrového umění je oživila svým společně připraveným vystoupením.

Mediální skupina připravila filmy z těchto vystoupení.

V Ostravě byl takto oživen Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích, v Helsinkách pak budova původní waldorfské školy.

Projekt byl představen školám a veřejnosti v Ostravě v Domě kultury Poklad a v Helsinkách v Mikaelsali ve staré škole.

Účastníci byli ubytováni v hostitelských rodinách, a tak mohli zlepšit své jazykové a kulturní kompetence.

Kulturní a společenské aktivity:

Ostrava

  • Dílna uměleckého smaltu, Frýdek – Místek (výtvarná skupina)
  • Zlín – komentovaná prohlídka historických částí města
  • Nová radnice Ostrava – výstup na věž

Helsinki

  • prohlídka –  Fazerila – továrna na čokoládu
  • prohlídka Musiikkitalo (Music hall) v Helsinkách